Váš partner pro strojírenskou výrobu Zvládneme vyrobit téměř vše!
Váš partner pro strojírenskou výrobu Zvládneme vyrobit téměř vše!
Váš partner pro strojírenskou výrobu Zvládneme vyrobit téměř vše!
Váš partner pro strojírenskou výrobu Zvládneme vyrobit téměř vše!
Váš partner pro strojírenskou výrobu Zvládneme vyrobit téměř vše!

O nás

Jsme ryze česká soukromá výrobní společnost. Podnikáme v oboru zakázkové strojírenské výroby a to již od roku 1993. Za naši více než dvacetiletou historii jsme zrealizovali mnoho různorodých zakázek a dnes Vám tedy můžeme nabídnout praxí ověřené zkušenosti se strojírenskou výrobou.

25 let na trhu pro Vás!
48 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců
Široké možnosti strojírenské výroby

K dispozici máme vlastní výrobní areál v obci Olšovec č. p. 77, léžící 5 km severně od města Hranice. Mezi městem Hranice a obcí Olšovec se nachází dálnice D1, z které se k nám snadno dostanete sjezdem označeným Hranice/Potštát. Součástí areálu o rozloze cca 10 000 m2 zaměřeného na strojírenskou výrobu různorodého charakteru jsou prostory tvořené původním objektem obrobny, kanceláří, skladů a nově zrenovovanou hlavní výrobní halou o rozměrech 15×57 m. Hlavní výrobní hala je rozdělena na dva provozy. První provoz představuje obrobnu, ve které jsou umístěny těžké obráběcí stroje připravené obrábět rozmanitý charakter polotovarů ve formě svařenců, výkovků a odlitků. Obrobna disponuje k manipulaci s obrobky mostovým jeřábem s nosností 8.000 kg. Druhý provoz je zámečnický a umožňuje výrobu rozměrných strojů a svařenců, přičemž v této části haly je mostový jeřáb s nosností 10.000 kg. V samostatné zděné hale v severní části areálu jsou pak umístěny stroje pro přípravu a zpracování materiálů.

Obchodní a ekonomické oddělení spolu s vedením společnosti naleznete nedaleko výrobních prostor v nově zrekonstruované budově s č. p. 37 hned za obecním úřadem obce Olšovec.

Abychom mohli našim zákazníkům přinést jistotu kvalitních služeb, máme zaveden certifikovaný systém řízení podniku dle norem ISO 9001:2008 (certifikovaný systém managementu podniku na výrobu a opravu ocelových konstrukcí, manipulační techniky, dopravní systémy, zámečnictví a kovoobrábění), EN ISO 3834–3:2005 (požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – vyšší požadavky na jakost) a nově od roku 2015 i EN 1090–1:2009 / EXC2 (výroba a oprava kovových stavebních konstrukcí).

Naši zaměstnanci

10

pracovníků obrobny

8

pracovníků zámečnických profesí a externích montáží

2

pracovníky dopravy

3

pracovníky údržby

3

pracovníky kontroly

4

pracovníky pro manipulaci a úklid

11

pracovníků THP

Historie

Historii společnosti můžeme datovat dle zápisu z letopisů obce Olšovec k termínu otevření kamenného lomu, tj. někdy okolo počátku 20. století.

Historie

ugustin Janečka, stavitel z Hranic, podává v roce 1902 žádost o povolení k otevření kamenolomu na pronajatých pozemcích na katastru obce Olšovec. Za tím účelem se schází 4. 9. 1902 komise, která vyslovuje souhlas s otevřením lomu a stanovuje k tomu podmínky.

Od 23. 12. 1919 přebírá správu lomu Zemský moravský výbor v Brně.

V roce 1923 je povolen pohon elektřinou namísto dřívějšího parního pohonu. V tomto roce je v lomu zaměstnáno 122 pracovníků.

V roce 1927 a 1928 prožívá lom velký rozvoj a jsou realizovány velké investice do strojního zařízení a modernizace provozu. V lomu je zaměstnáno 115 zaměstnanců, jeho obrat činí 2.000.000 Kč a dodává materiál do dvaceti osmi silničních okresů na Moravě. Na konci roku 1927 je uzavřena nová dohoda k nájemní smlouvě, kde již činí nájemné 40 haléřů za jeden metr kubický vytěženého kamene pro rok 1928. Do rozpočtu obce tak přináší nájem z lomu 7.000 Kč ročně.

V září 1931 posílá zemský úřad do lomu 37 trestanců z donucovací pracovny v Brně.

Tito trestanci si pro svůj pobyt stavějí budovu nedaleko lomu u cesty do Stříteže nad Ludinou, která se mezi lidmi začala nazývat „dolní budova“ a nyní tvoří nejstarší část společnosti. V době druhé světové války slouží kamenolom jako donucovací pracovna.

V roce 1948 přechází lom pod státní správu. Dolní budova slouží v tuto dobu jako opravárenské dílny pro lomy na severní Moravě a je součástí Severomoravského průmyslu kamene Jeseník, jako samostatná provozovna č. 923. Tato provozovna zaměstnává v roce 1961 celkem 27 pracovníků a hodnota výroby a dodávek služeb činí 5.600.000 Kč.

V roce 1964 je lom, z důvodu zhoršující se kvality kamene, uzavřen. Dolní budova, jako samostatná provozovna, však úspěšně pokračuje ve své činnosti jako odborný opravárenský závod.

V dalším období je tento provoz začleněn do národního podniku olomoucké štěrkovny a pískovny.

V roce 1992 kupuje provozovnu od státního podniku Štěrkovny a pískovny Olomouc ve velké privatizaci formou veřejné soutěže společnost nynějšího majitele. Účetní hodnota provozovny v tomto roce činí 2.200.000 Kč a obrat provozovny v roce předcházejícím činil 5.000.000 Kč. Provoz zaměstnává 25 zaměstnanců.

Po řadě změn které postupně probíhaly došlo v roce 2000 ke změně názvu společnosti na STROJÍRNY OLŠOVEC, s.r.o. , přičemž obrat v tomto roce činil 54.179.000 Kč. Společnost se dále intenzivně rozvíjí a investuje do rozšíření výrobních prostor nových produktivních obráběcích strojů a zvýšení odbornosti svých zaměstnanců.

V roce 2010 tj. rok po krizi, která postihla celý trh měla společnost obrat 77.156.000 Kč což dokazovalo stabilní postavení společnosti na trhu.

V roce 2015 se podařilo společnosti navýšit obrat až na 109.423.000 Kč, který činil dosud rekordní hodnotu.

25 let na trhu pro Vás!
48 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců
Široké možnosti strojírenské výroby